Livgardens Historiske Samling

LGHS Bazar

Livgardens Historiske Samling (LGHS) modtager - med meget stor tak - mange genstandsdonationer årligt. Nogle af disse genstande haves imidlertid allerede i et tilstrækkeligt antal i Samlingen. Derudover har LGHS også en overskudsbeholdning af en række interessante, men udgåede publikationer med relation til Livgardens historie.

LGHS filosofi er den, at Samlingens overskudsgenstande og publikationer vil kunne gøre langt større gavn i gode garderhjem - end blot at samle støv i Samlingens depoter - samtidigt med, at der ved salg vil kunne tilvejebringes nødvendige midler til at kunne udvikle og forbedre formidlingen af Livgardens historie. Det være sig i Samlingens museum eller gennem nye publikationer eller projekter.

"LGHS Bazar" er også fysisk at finde ved større arrangementer ved Livgarden. Det kan f.eks. være ved årgangsparader. Ved disse lejligheder vil udbuddet være større.

Et køb gennem (eller en genstandsdonation til) "LGHS Bazar" er således med til at støtte Livgardens Historiske Samlings muligheder for at formidle Livgardens mere end 350-års lange og vigtige historie.preload spinner