Salg til tjenestegørende

Tjenestegørende gardere, befalingsmænd og officerer ved Den Kongelige Livgarde kan få varerne leveret på tjenstestedet på Livgardens Kaserne eller Garderkasernen.

Ved bestilling skal der anføres MA-nr., grad, navn og enhed i feltet bemærkninger