Regimentsslips

249,00 DKK


Ingen bedømmelse


Den Kongelige Livgarde præsenterer sine to nye regimentsslips.

To moderne og noble 100% silkeslips der klart, men passende diskret, tilkendegiver bærerens tilknytning og veneration for Livgarden. Slipset kan bæres af alle - uanset rang og funktion, uagtet tjenestegørende eller hjemsendt, men med Livgarden i hjertet lige bag ved slipset.

En stor og bred gruppe har været inddraget i designprocessen og udviklingen. Gruppen omfatter tjenestegørende og hjemsendt personel fra Livgarden,og alle grader fra oberst til garder har været inddraget. Også De Danske Garderforeninger og bestyrelsen for Livgardens Fond har bidraget substantielt og været hørt.

Slipsene bliver produceret i samarbejde med Søren Skifter Slips, København.

Takket være støtte fra Livgardens Fond, vil prisen på slipsene være favorabel og Gardershop sælger slipsene uden fortjeneste. Overskuddet vil - til glæde for alle der holder af Livgarden - gå til Livgardens Jubilæumsfond.