Sergentkorpsets Rom

Pris fra 358,00 DKK

15 år gammel Solera Blend rom, samlet af rom fra Trinidad, Barbados, Guatemale og Guyana

Specielt aftappet til Sergentkorpset ved Den Kongelige Livgarde.

40% og 60%, 700 ml

 

Livgardens Underofficersforening, der oprindeligt var en sangforening, blev stiftet den 25. juli 1853 - til minde om Istedslaget i 1850. I dag videreføres foreningstraditionen i Sergentkorpset, Den Kongelige Livgarde.

 

"Ved Livgardens gamle Underofficerer forstaas her den prægtige Stand, som har været med til at lede Uddannelsen af Livgardens unge Værnepligtige"

A.Pontoppidan, Den Kongelige Livgarde 1942